Directory


No Name   Unit Contact Number 2208xxxx Home page Email: xxxx@jncasr.ac.in
1
CPMU   pavana  
2
TSU   jyotid  
3 Kanagaraj  M
NCU   Kanagaraj  
4 Abhay Abhimanyu Sagade     abhayas  
5 Abhijit Sen   CPMU   abhijitsen  
6 Abhilash Lakshman   EOBU   abhilashl  
7 Abhiroop Lahiri   CPMU   Abhiroop  
8 Abhishek Baghela   MBGU 2898 abaghela  
9 Abhishek Kumar   CPMU   kabhishek  
10 Abhishek Kumar Mishra   TSU 2834 abhishek.kumar  
11 Abhishek Sinha   MBGU 2819 abhishek  
12 Abishek Kannan Iyer   NCU 2998 abishekiyer  
13 Alla Srinivasa Rao   CPMU 2852 asrao  
14 Alok Kumar Dixit   TSU   akdixit  
15 Ambarisha G   MBGU 2781 ambarisha  
16 Amit Bhattacharya   NCU   amit  
17 Amit Kumar Behera   MBGU   amitbehera  
18 Amitabh Joshi
EOBU 2802 / 2803 ajoshi  
19 Amitabh Joshi group   ADMIN   ajoshigp  
20 Amol Marutrao Marathe   EMU 2956 amolmarathe  
21 Ananad Kumar Roy   NCU   anand  
22 Anand Acharya   NCU   anandravi  
23 Anangi Brahmaiah   CPMU   brahmaiah  
24 Ananthu James   TSU   ananthujms  
25 Ananya Banik   NCU   ananyabanik  
26 Ananya Mishra   NCU   ananyamishra  
27 Anilkumar J   CPMU 2852 anil  
28 Anindita Chakraborty   CPMU   aninditac  
29 Anitha G   TSU 2707 anithag  
30 Anjali Amrapali Vishwanath   mbgu   anjaliv  
31 Anjali Singh   TSU   anjalisingh  
32 Ankush kumar   CPMU   ankush  
33 Anshul Deep Singh Parmar   TSU   anshuldsp  
34 Anshuman Jyothi Das   CPMU   anshuman  
35 Anthony Supriya   GUEST ROOM 23602862 supriya  
36 Anuj Menon   EOBU 2844 anujmenon  
37 Anuranjan Anand
MBGU 2804 / 2805 anand  
38 Anuranjan Anand group   ADMIN   anandgp  
39 archana   dhanvantri   mlva  
40 archana devi   tsu   archanadevi  
41 Arghya Bhowmik   ICMS   arghaya  
42 Arghya Choudhury   EMU   arghya  
43 arindam ray   mbgu   arindam  
44 Arjun Kumar Chittoory   NCU   arjun_chittoory  
45 Arka Sarkar   NCU   arkasarkar  
46 Arkamita Bandyopadhyay   NCU   arkamita  
47 Arnab Bose   MBGU   arnabbose  
48 Arpan De   CPMU   arpande  
49 Arpita Paul   TSU   arpitapaul  
50 Arpitha A Suryavanshi   MBGU   arpithas  
51 Arun Kumar Manna   TSU   arunmanna  
52 Arun P. Sikarwar   MBGU   aruns  
53 Aruna V   ICMS 2550 aruna  
54 Arup Chattopadhyay   TSU   arup  
55 Ashar A Z   CPMU 2823 azashar  
56 Ashish Malik   EMU 2956 ashishmalik  
57 Ashly Panichithdathil Chandran
NCU 2716 ashlypc  
58 Ashok Kumar   MBGU 2865 akumar  
59 Avani Mital   EOBU   avanimital  
60 Avijit Saha   NCU 2532 avijitsaha  
61 B Saraiah
NCU 2633 bsaraiah  
62 Balasubramanian Sundaram
CPMU 2808 / 2809 bala  
63 Balasubramanian Sundaram group   ADMIN   balagp  
64 Balraju P   CPMU   balraju  
65 Bannaiah R   F&E 2776 bannaiah  
66 Basavaraj T
CCMS 2899 basavarajt  
67 Basavaraju G   ADMIN 2612/9449155201 basug  
68 Bharati Singh   CCMS   bharati_singh  
69 Bhaskara Rao K   Stores & Purchase 2756 kbrao  
70 Bhavana Kayyar   MBGU   bhavana  
71 Bivas Saha   ICMS / CPMU 2018 bsaha  
72 Bradraj Pandey   TSU   bradraj_pandey  
73 Bulumoni Kalita   TSU 2835 bulumoni  
74 C. P. Rajendran   GDU 2970 rajendran  
75 C.N.R Rao   ICMS 2761 cnrrao  
76 CA Anitha   MBGU 2805 anitha  
77 Chandan De   CPMU   chandande  
78 Chandan Kumar   CPMU   chandank  
79 Chandrabhas Narayana
CPMU 2810 / 2811 / 2853 cbhas  
80 Chandrabhas Narayana Group   ADMIN   cbhasgp  
81 Chandradhish Ghosh   NCU   chandradhish  
82 Chandrashekara H C   MBGU 2805 chandrashekara  
83 Chandrashekaran Group   ADMIN   mkcgp  
84 Chiranjeevi P   PURCHASE SECTION 2756 / 2756 Chiranjeevi  
85 Chitra C S   ADMIN 2943/9448287710 chitra  
86 CPMU Chair CPMU     cpmuchair  
87 Damodaran K P   ADMIN 2799 / 2800 damu  
88 Deb Sankar De   TSU 2986 debsankarde  
89 Debabrata Samanta   CPMU   debabrata  
90 Debosree Pal   MBGU   debosreep  
91 Deepak Rao   EMU 2829 deepakrao  
92 Deeti Shetty   MBGU   deetis  
93 Deshpande group   ADMIN   smdgp  
94 Devendra Singh Negi   CPMU   devendranegi  
95 Dheeraj Kumar Singh   CPMU   dheerajsingh  
96 Dhiraj Patil   EMU   dhirajv  
97 Diana E Rodrigues   MBGU   rodriguesd  
98 Dileep Kumar   CPMU 2990 dileepkumar  
99 Dinesh Jagadeesan   ICMS 2841 dinesh  
100 Diptikanta Swain   CPMU   dswain  
101 Divya Srivastava   TSU 2834 divyasrivastava  
102 Divya Venkataraman   EMU 2873 divyav  
103 Divyesh Joshi   MBGU   divyeshjoshi  
104 Diwakar S. Venkatesan   EMU 2828 diwakar  
105 Dongre Aparna Vilas Pushpalata   MBGU   aparna  
106 Dr. B S Subba Rao   ADMIN 2795 raobelvadi  
107 Ekashmi Rathore   NCU   ekashmi  
108 Eswaramoorthy M
CPMU 2870 eswar  
109 Evangeline Arulmalar   EOBU 2855 evangelinearulmalar  
110 G Krishna Murthy Grandhi   NCU   gkrishnamurthy  
111 G Parameshwarappa   NCU 2633 gparameshwarappa  
112 G.U. Kulkarni
CPMU 2814 / 2913 / 2916 kulkarni  
113 Ganesh Subramanian
EMU 2896 sganesh  
114 Ganganna N   ADMIN 9480827670 ganganna  
115 Geetha   CPMU \ CPMU \ CPMU   geetha  
116 Goirik Gupta   EOBU   goirik  
117 Gopalakrishnan K   CPMU   Gopalakrishnan K  
118 Gopalakrishnan K   CPMU   gopalakrishnan  
119 Goutham B.M.   NCU 2716 gouthambm  
120 govind group   ADMIN   govindgp  
121 Govindaraj A
NCU 2847 / 2818 / 2819 govind  
122 Govindaraju group   ADMIN   tgrajugp  
123 Govindaraju T
NCU 2969 tgraju  
124 GR Ramesh   MBGU   grramesh  
125 H Ila   NCU 2714 hila  
126 Hansraj Gautam   EOBU 2855 hansrajgautam  
127 HANUME GOWDA   ADMIN 2761 hanume  
128 Harisha G V   ADMIN 2966 harisha  
129 Hemalatha Balaram
MBGU 2812 / 2813 / 2858 hb  
130 Hemalatha Balaram group   ADMIN   hbgp  
131 Hembram KPSS   TSU 2834 hembram  
132 Hostel warden     wardens  
133 Indumati Rao   ETU 2772 indumatirao  
134 Iyer Aditya Mahadevan   MBGU   aditya  
135 Jaganath   ADMIN 9448287713  
136 James P. Clement Chelliah   MBGU 2613 / 2631 chelliah  
137 Jampa Maruthi Pradeep Kanth   TSU 2928 jmpkanth  
138 Jatinder Kaur   ETU 2772 jkaur  
139 Jay Ghatak
ICMS 2578 jayghatak  
140 Jayamangala A R   ADMIN 2768 mangala  
141 Jayanta Haldar
NCU 2565 jayanta  
142 Jiarul Midya   TSU   jiarulmidya  
143 Jiaul Hoque   NCU 2716 jiaul  
144 Jolly Deb   MBGU 2866 / 2865 jollydeb  
145 Joydeep Deb   ADMIN 2751/9448287701 / 2905 joydeep  
146 Jyothi Kunala   MBGU 2813 jyothikunala  
147 K. B. Sinha   EMU \ TSU 2754 kbs  
148 K. Rajasekhar   NCU   krajasekhar  
149 K.S. Narayan
CPMU 2822 / 2823 narayan  
150 Kalpita Rashmi Karan   MBGU   kalpita  
151 Kanishka Biswas   NCU 2678 kanishka  
152 Karteek Kumar   CPMU 2809 karteekkumar  
153 Kaushlendra Kumar   TSU   kaushlendra  
154 Kaustuv Sanyal
MBGU 2878 / 2898 sanyal  
155 Kavita Jain   TSU \ EOBU 2948 jain  
156 Kavita Jain Group   ADMIN   jaingp  
157 Kavya V   ADMIN 2972 kavyav  
158 Keerthipriya Palanivel   EOBU 2855 keerthipriya  
159 Keshava Murthy G   JVH 22932499 keshav  
160 Kiruthika Shanmuga Sundaram   CPMU 2912 kiruthika  
161 Kishor Upadhyaya   ICMS 2561 upadhyayak  
162 Koushik Pal   CPMU   koushik  
163 Krishna M   GUEST ROOM 23602862 mkrishna  
164 Krishna Murthy   ANIMAL HOUSE 2781  
165 Krishna Rao T R   GUEST ROOM 23602862 trkrishna  
166 Krishnaiah M N   ADMIN 2794 krishnaiah  
167 Krishnan V.   ETU 2759 vkrish  
168 Krishnan group   ADMIN   vkrishgp  
169 Krishnendu Biswas   ICMS 2851 kbiswas  
170 Krishnendu Guin   MBGU   krishnendu  
171 Krishnendu Jalani
NCU   krishnenduj  
172 Kruthi H T   MBGU   kruthiht  
173 Kulkarni Group
ADMIN   kulkarnigp  
174 Kumara Ramanatha Datta K   CPMU 2871 kkrdatta  
175 Kumaraswamy B K   ADMIN 22932461 kumaraswamy  
176 Kundu Tapas K.
MBGU 2840 / 2841 tapas  
177 Kundu Tapas group   ADMIN   tapasgp  
178 Kuraganti Vasu   ICMS 2851 kvasu  
179 Kushagra Gahlot   NCU   kushagrag  
180 Lakkappa G   MBGU 2831 lakkappag  
181 Lakshmeesha K.N.   MBGU   lakshmeeshakn  
182 Lakshmi Prasoonasai   MBGU   prasoonasai  
183 Lakshmi Sreekumar   MBGU   lsree  
184 Lavanya T   MBGU 2831 / 2863 lavanyat  
185 Linga Murthy H   JVH 22932499 lingamurthy  
186 Lingampalli Srinivasa Rao
NCU   srinivasarao  
187 Lokesh K C   ADMIN 9449155203 lokeshkc  
188 M D . Rohan Subbaiah -
EMU 2829 rohans  
189 M. R. S. Rao
MBGU 2754 / 2864 / 2865 mrsrao  
190 M.L.V Archana   ADMIN   mlva  
191 Madhushankar B.N.   CPMU 2823 / 2516 madhushankar  
192 Mahalingaiah R S   ACCOUNTS SECTION 2609 rsmahalingaiah  
193 Mahesh J.I.   ICMS 2561 maheshji  
194 Mahima Makkar   NCU   mahima  
195 Malini Menon   MBGU   malini  
196 Manan Gupta   EOBU   manangupta  
197 Manaswini Sarangi   EOBU   manaswini  
198 Maneesha Inamdar
MBGU 2818 / 2819 inamdar  
199 Maneesha Inamdar group   ADMIN   inamdargp  
200 Mangaiarkarasi A   MBGU 2831 mangai  
201 Manjeet Chhetri   NCU   manjeet  
202 Manjira manjira     manjira  
203 Manjunath MN
CPMU 2823 manjunathmn  
204 manjunatha   NCU \ NCU \ NCU   manjunatha  
205 Manjusha Namburi N. L. D. B
EMU   manjusha  
206 Manoj Kumar Jana   NCU   manojkumarj  
207 Materials JNCASR   CPMU \ NCU \ ICMS 2851 materials  
208 Meera V   TSU 2903 vmeerav  
209 Meha Bhogra   TSU   mehabhogra  
210 Mehaboob Peer   ADMIN 2965 peer  
211 Meheboob Alam
EMU 2801 meheboob  
212 Meher K. Prakash   TSU 2582 meher  
213 Mekha G Mohan   MBGU 2831 / 2832 mekha  
214 MH Lakshminarayana Reddy   EMU   lnreddy  
215 Mohan V   MBGU 2805 / 2867 mohanv  
216 Mohini Mohan Konai   NCU   mohinimk  
217 monis ayyub   ncu   monis  
218 Ms Lavanya   MBGU 2831 lavanya  
219 Mune Gowda H   ICMS 9902818200 gowda  
220 Mune Gowda N   MBGU 2841 munegowda  
221 Muniraju M   MBGU 2781 munirajum  
222 Murugeshwar S N   I HOUSE 2500 snmurugeshwar  
223 Muthumeenakshi Bhaskaran   NCU   mbhaskaran  
224 N Jeelan Basha
MBGU 2841 / 2547 / 2715 jeelan  
225 Nabonita Guha   LIBRARY 2930 nabonita  
226 Nadiger Nagaraj   ENGINEERING 2794/9448287703 nadig  
227 Nagarathnamma A V   IP CELL 2778 avn  
228 Nagesh Hadimani   LIBRARY 2713 / 2713 nagesh  
229 Nagesha K   ADMIN 2799 nageshk  
230 Nakul Pande   EMU   nakul  
231 Namita Surolia
MBGU 2820 / 2821 surolia  
232 Namita Surolia group   ADMIN   suroliagp  
233 Nanda Kumari E   LIBRARY 2978 / 2713 nanda  
234 Nandini Prakash   ADMIN 22932461 nandini  
235 Nandini R Shetty   EOBU   nandinis  
236 nandini_s     nandini_s  
237 Narasimha Murthy N   ADMIN 9480827670 mnmurthy  
238 Narasimha Roddam
EMU 2999 roddam  
239 Narasimharaju S R   JVH 22932499 narasimha_raju  
240 Narayan Group   ADMIN   narayangp  
241 Narayanaswamy M   CPMU 2875 mnswamy  
242 Neha Varshney   MBGU 2898 nehavarshney  
243 Nethra Kumari S S   PURCHASE SECTION 2982 nethra  
244 Nikhil K L   EOBU   klnikhil  
245 Nikhil Kumar   EOBU   nikhilk  
246 Nikita Gupta   CPMU   Nikita  
247 nimish d   CPMU   nimish  
248 Ningmuankim     ningmuankim  
249 Nivedita Sikdar   CPMU 2932 niveditasikdar  
250 Palak Agrawal   MBGU   palak  
251 Pallabi Mustafi   MBGU   pallabi  
252 Papri Sutar   CPMU   paprisutar  
253 Paramita sarkar   NCU   paramita  
254 Pavana R   CPMU 2875 pavana  
255 Pavitra Prakash   EOBU   pavitra  
256 Pawan Kumar   TSU   pawan  
257 pawankumar     pawankumar  
258 Piyush Mishra   MBGU   piyushmishra  
259 Pooja Barak   MBGU   poojabarak  
260 Poonam Sharma   CPMU 2823 poonams  
261 Poulomi Banerjee   MBGU 2819 poulomi  
262 Prabhu SA   MBGU 2831 prabhu_sa  
263 Pradeep P Shanbogh   NCU 2998 pradeepshanbogh  
264 Prakash R G
MBGU 2781 / 2781 prakashrg  
265 Pramoda K   NCU   pramodak  
266 Prashant Kumar   ICMS   prashantkumar  
267 Prateek Anand   EMU   prateek  
268 Pratim Partha Kundu   CPMU 2853 partha.kundu  
269 Praveen Kumar   CPMU 2561 / 2562 / 2563 praveenk  
270 Praveen Kumar K   EMU   praveen  
271 Premkumar Senguttuvan
ICMS 2629 prem  
272 Princy Jaison Pereira   ADMIN 2900/9448287718 / 2777 princy  
273 Priya Jaitly   MBGU   priya  
274 R Sunaina Singh   MBGU   sunainasingh  
275 Raaghesh AV   CPMU   raaghesh  
276 Rahul Modak   MBGU 2841 rahul  
277 Rajanna N   EOBU 2845 rajannan  
278 Rajeeva J   ADMIN 2775 rajiv  
279 Rajesh Ganapathy   ICMS 2572 rajeshg  
280 Rajesh Ranjan   EMU   Rajesh  
281 Rajib Sahu   CPMU   rajibsahu  
282 Rajkumar Jana   NCU   rajkumarj  
283 Rajkumar M   I HOUSE 2500 rajkumarm  
284 Raju B N   MBGU 2712 rajubnrbn@gmail.com  
285 Rakesh Voggu   ICMS   rakesh  
286 Ramachandran B   MBGU 2841 chandranbrama  
287 Ramakrishnan   ADMIN 2973 / 2905 ramki  
288 Ramya C   ADMIN 2016 ramya  
289 Rana Saha   CPMU   rana  
290 Ranjan Datta   ICMS 2571 ranjan  
291 Ranjani Viswanatha   ICMS 2573 rv  
292 Ravi Manjithaya   MBGU 2924 ravim  
293 Ravichandran s   emu   Ravi  
294 Renu Tomar   ICMS 2532 renutomar  
295 Rima Singha   MBGU   rima  
296 Rishi R     rishi  
297 Rishikesh Gopal Lotke   MBGU 2831 rishikeshlotke  
298 Rukhsan Ul-haq   TSU   mrhaq  
299 S manu   MBGU   smanu  
300 S. N. Bhat   ETU 2846 snb  
301 S. Sundar Ram   MBGU   sundar_ram  
302 S.N. Suresh   MBGU   snsurashss  
303 Sachin S Belvadi   ADMIN 2708/9448287705 sachinb  
304 Saikat Chakraborty   TSU   saikatc  
305 Saikat Saha   EMU 2829 saikatsaha  
306 Sakthi Veena M   TSU 2579 sakthiveena  
307 Saloni Sinha   MBGU   salonisinha  
308 Sampad Patra   ADMIN \ ADMIN 2765 aco  
309 Sampangi N   PO 22932461 sampangi  
310 Samrat Rao   EMU 2908 samrat.rao  
311 Samuel S   ADMIN 22932499 ssamuel  
312 Sandhya N   STUDENT RESIDENCE 2966 sandhyan  
313 Sanjay Kumar Nayak
CPMU   sanjaynayak  
314 Sanjay Rao   ETU 2772 raosanjay  
315 Sankalp Nambiar   EMU   sankalpn  
316 Santosh Ansumali
EMU 2938 ansumali  
317 Santosh S   MBGU 2813 santoshs  
318 Sanyasinaidu Boddu   CPMU 2850 sanyasinaidu  
319 Sarit S. Agasti   NCU \ CPMU 2628 sagasti  
320 Sarmistha Halder Sinha   MBGU   sarmistha  
321 Sathyendranath V R   ADMIN 2799 / 2797 nath  
322 Satya Krishna Pentakota   MBGU 2865 satya_krishna  
323 Satya Narayan Guin   NCU   satyanarayanguin  
324 Satyendra Prasad
EMU 2632 stndrprasad  
325 Saurav Chandra sarma
NCU   sauravchandra  
326 Sebastian C Peter
NCU 2998 sebastiancp  
327 Seetharama Sarma H S   ADMIN 2597 sarma  
328 Selvi NR   CPMU 2850 / 2851 / 2852 nrselvi  
329 Senthil Kumar N
LIBRARY 2775 / 2775 senthil  
330 Shabbeer Hassan   EMU   shabbeer  
331 Shalini Prabhu   MBGU 2865 shaliniprabhu  
332 Shalini Roy Choudhury   MBGU 2805 shalinirc  
333 Shamsundar   ADMIN 2794/9449155204 shamsundar  
334 Shantanu Aggarwal   CPMU   shantanuaggarwal  
335 Shashank H. J   EMU   shashank  
336 Shashi Bhushan Singh   ICMS   shashibs  
337 Shashi Karthikeyan   ADMIN 2761/99456 94425 shashi  
338 Sheeba Vasu
EOBU 2987 / 2580 sheeba  
339 Sheetal Potdar   EOBU   sdpotdar  
340 Shiny Joy   MBGU 2821 shinyjoy  
341 Shivanna M
ADMIN 2799 / 2799 shiva  
342 Shivaprasad S. M.   CPMU 2947 smsprasad  
343 Shivaprasad Manchineella   NCU   shivaprasad  
344 Shobhana Narasimhan
TSU 2833 / 2835 shobhana  
345 Shreyas Sridhar   MBGU   shreyas_sridhar  
346 Shrilaxmi V Joshi   MBGU   shrilaxmivj  
347 shrinka sen   MBGU   shrinkasen  
348 Shubha S   PRESIDENTS OFFICE 2936 shubha  
349 Shubhajit Das   NCU   shubhajit  
350 Shubhangini Kataruka   MBGU   shubhangini  
351 Shukla Arpit Prakashkumar
MBGU 2813 arpit  
352 Shuvrajyoti Bhattacharjee   CCMS 2834 shuvrajyotib  
353 Shveta Jaishankar   MBGU   shveta  
354 Siamkhanthang Neihsial
TSU   siam  
355 Siddharth K   EMU   Siddharth  
356 Siddharth Singh   MBGU   ssingh  
357 Simi Muraleedharan   MBGU 2819 simim  
358 Sinha group   ADMIN   kbsgp  
359 Sisir Maity   CPMU   sisir  
360 Sitalakshmi N.S.   CPMU   sitalakshmins  
361 Snehajyoti Chatterjee   MBGU 2841 jyotis  
362 Sohini Bhattacharyya   CPMU   sohinib  
363 Somananda Sanyal
TSU 2903 somanandasanyal  
364 Somnath Ghara   CPMU   somnathghara  
365 Somya Bats   MBGU   somyabats  
366 Sonia Kulkarni   MBGU 2813 sonia  
367 Sonu K.P.
CPMU   sonukp  
368 Soumyabrata Roy   NCU   soumyabrata  
369 Sourabh Gargav
TRC   sourabhg  
370 Sreedhara M.B.   CPMU   sreedharamb  
371 Sreenath V   CPMU 2848 srinath  
372 Sreenivas K. R.
EMU 2836 / 2837 / 2873 krs  
373 Sreenivas Group   ADMIN   krsgp  
374 sreyan     sreyan  
375 Sridhar Rajaram
ICMS \ NCU 2560 rajaram  
376 Srikanth R   CPMU 2857 srikanthr  
377 Srikanth Sastry
TSU 2838 / 2874 / 2928 sastry  
378 Srinivas S   CPMU 2848 srinivas  
379 Srinivasa B M   JVH 22932499 bms_jvh  
380 Srinivasa R   ADMIN 9448287704 srinivasar  
381 Srinivasa Raju N   ADMIN 2936 Srinivasa Raju  
382 Srinivasan A   ADMIN 2752/9448287702 vasan  
383 Srinivasan V S   ENGINEERING 2763 vss  
384 Sruthi C. K   TSU 2595 sruthick  
385 Stephanie Kaypee   MBGU 2841 stephaniek  
386 Subash S   S&P 2785 subash  
387 Subhajit Paul
TSU   subhajitpaul  
388 Subhajit Roychowdhury   Nano   subhajit  
389 Subhankar Chakraborty   EOBU   subhankarc  
390 Subi Jacob George
NCU 2964 george  
391 Subi Jacob George group   ADMIN   georgegp  
392 Subir K. Das
TSU 2961 / 2962 das  
393 Subir K. Das Group   ADMIN   dasgp  
394 Suchi Smita Biswas   NCU   smita  
395 Suchismita Dey   MBGU   suchismita  
396 Suchitra   CPMU   suchitra  
397 sudarshan Behera   \ CPMU   sudarshan  
398 Sudha J   CPMU 2973/9945567442 sudha  
399 Sudheendra T V   PURCHASE SECTION 2974 sudheendra  
400 Sudip Das   CPMU   sudip  
401 Suguna Perumal   ICMS 2532 sugunaperumal  
402 Sujeeth Kumar S   ADMIN 2763/9945217701 sujeethkumar  
403 Sukanya G   ACADEMIC 2777 sukanya  
404 Sukanya Ghosh   TSU   sukanyaghosh  
405 Suma B S   MBGU 2866 Suma  
406 Sundarayya Yanamandra   CPMU 2850 / 2851 / 2852 sundarayya  
407 Sundaresan A.
CPMU 2824 / 2857 sundaresan  
408 Sundaresan group   ADMIN   sundaresangp  
409 Sunil Kumar K   ICMS 2529 sunilkumark  
410 Sunil V Bharadwaj   EMU   sunilvb  
411 Sunita Dey   CPMU   sunitadey  
412 Susheela G   ADMIN 2971 susheela  
413 Sutanuka Das   MBGU   sutanukad  
414 Swagatam Barman   NCU   swagatam  
415 Swapan K Pati group   ADMIN   patigp  
416 Swapan Pati
TSU 2839 / 2903 pati  
417 Swastik Hegde   EMU   Swastik  
418 Swastika Banerjee   NCU 2903 swastikab  
419 Swathi   CPMU   swathik  
420 Swati   MBGU   swati  
421 Sweta Sikder   MBGU   swetasikder  
422 Syamantak Roy   CPMU   syamantak  
423 Tapas Kumar Maji
CPMU 2826 / 2932 tmaji  
424 Tara NM   Library   tara  
425 Tarak Karmakar
CPMU   tarakk  
426 Thripuranthaka m   CPMU 2912 thripuranthaka  
427 Udaykumar Ranga
MBGU 2830 / 2831 / 2832 udaykumar  
428 udhaya kumar S   complab   udhayaraav  
429 udhaya kumar S S   complab 2779 udhaya kumar  
430 Ujjayan Paul   EMU   ujjayan  
431 Umarani Kumar   ADMIN 2795 umak  
432 Umesh TG   EOBU 2803 umeshtg  
433 Umesh V. Waghmare
TSU 2842 / 2743 waghmare  
434 Umesh V. Waghmare Group   ADMIN   waghmaregp  
435 Umesha Mogera   CPMU   umesha  
436 Usha G. Tumkurkar   CPMU 2827 ushat  
437 Uttam Gupta   CPMU   uttamgupta  
438 Uttara Chakraborty   MBGU   uttara  
439 V. Rajaji   CPMU   rajaji  
440 Valdiya K. S.   GDU 2787 valdiya  
441 Varadaiah K   ADMIN 22932499 varadaiah  
442 Vasudeva B S   CPMU 2879 vasudeva  
443 Vasudeva Bhat   MBGU 2865 / 2868 vbhat  
444 Vasudeva SP   MBGU 2813 vasudevasp  
445 Veena A   MBGU   veena  
446 Veena Maiya   ADMIN 2976 veena  
447 Veeresha N.R.   ENGINEERING 2794 veeresh  
448 Venkataiah V   ADMIN 2965 venkataiah  
449 Venkatesh   CCMS 2899 venkatesh  
450 Venkatesulu B   ACCOUNTS SECTION 2762 bvs  
451 Vidhyadhiraja N. S.
TSU 2790 raja  
452 Vidhyadhiraja group   ADMIN   rajagp  
453 Vidya T. N. C group   ADMIN   tncvidyagp  
454 Vidya T. N. C.
EOBU 2968 tncvidya  
455 Vijay J   MBGU   vijayj  
456 Vijay Kumar M J   MBGU   vijaykumarmj  
457 Vijay Kumar sharma group   ADMIN   vsharmagp  
458 Vijay Venugopalan   CPMU   vvijay  
459 Vijay Virajan   EOBU   vijayv  
460 Vikas Yadav
MBGU   vikas_yadav  
461 vimlesh   MBGU & NSU 2712 vimlesh  
462 Vini Gautam   CPMU 2823 / 2516 vini  
463 Vinutha H A   TSU   vinutha_ha  
464 Vinutha S   ADMIN 2983 vinutha  
465 Vybhav G R   EMU   vybhav  
466 Wasim Raja Mondal   TSU   wasim_raja  
467 Webmaster(JNCASR)
  webmaster  
468 Webmaster(JNCASR)     webtest  
469 wulligundam Praveen   MBGU   wulligundam  
470 wulligundam Praveen   MBGU   wulligundam  
471 Yelisetty Venkata Suseela   NCU   yelisettyvs  
472 Yugandar Somaraju   NCU 2556 yugandar  TOP
 

Research Units

           

Dean Offices &

Administrative Units

           

Academic Programmes

           

Information for Visitors

           

JNC Quick Links


Tenders

Search Person


Jncasr News   

Announcements