Research Group Publications

Research Group | Year Index | Home

Amitabh Joshi Anuranjan Anand Balasubramanian Sundaram Bivas Saha C. P. Rajendran 
C.N.R Rao C.N.R Rao Chandrabhas Narayana Diwakar S. Venkatesan Eswaramoorthy M
G.U. Kulkarni Ganesh Subramanian Govindaraju T H Ila Hemalatha Balaram 
James P. Clement Chelliah Jayanta Haldar K. B. Sinha K.S. Narayan Kanishka Biswas 
Kaustuv Sanyal Kavita Jain Krishnan V.Kundu Tapas K.M. R. S. Rao 
Maneesha Inamdar Meheboob Alam Meher K. Prakash Namita Surolia Narasimha Roddam 
Premkumar Senguttuvan Rajesh Ganapathy Ranjan Datta Ranjani Viswanatha Ravi Manjithaya 
S. N. Bhat Santosh Ansumali Santosh Ansumali Sarit S. Agasti Sebastian C Peter 
Sheeba Vasu Shivaprasad S. M.Shobhana Narasimhan Sreenivas K. R.Sridhar Rajaram 
Srikanth Sastry Subi Jacob George Subir K. Das Sundaresan A.Swapan Pati 
Tapas Kumar Maji Udaykumar Ranga Umesh V. Waghmare Valdiya K. S.Vidhyadhiraja N. S.
Vidya T. N. C. 

201820172016201520142013