Student Details

Student Name Month / Year of Joining
Category Department  
Name Category Month / Year of Joining Contact Number 2208xxxx Email: xxxx@jncasr.ac.in
Amit Kumar Behera
Ph.D August 2011   amitbehera
Anjali Amrapali Vishwanath
Ph.D   anjaliv
arindam ray
ph.D   arindam
Arpitha A Suryavanshi
Int. Ph.D August 2012   arpithas
Bhavana Kayyar
Int.ph.D August 2013   bhavana
Debosree Pal
Ph.D August 2012   debosreep
Deeti Shetty
Ph.D January 2009   deetis
Divyesh Joshi
Ph.D August 2012   divyeshjoshi
Dongre Aparna Vilas Pushpalata
Ph.D August 2013   aparna
Iyer Aditya Mahadevan
Ph.D August 2013   iamahadevan
Kalpita Rashmi Karan
Ph.D January 2009   kalpita
Krishnendu Guin
Ph.D August 2013   krishnendu
Kruthi H T
Secretary   kruthiht
Lakshmeesha K.N.
Int. Ph.D August 2011   lakshmeeshakn
Lakshmi Prasoonasai
MS-Ph.D August 2009   prasoonasai
Lakshmi Sreekumar
Int. Ph.D August 2010   lsree
Mangaiarkarasi A
Ph.D 2831 mangai
Palak Agrawal
STUDENT august 2013   palak
Pallabi Mustafi
Int. Ph.D August 2013   pallabi
Piyush Mishra
Ph.D August 2011   piyushmishra
Pooja Barak
Int. Ph.D August 2011   poojabarak
Prabhu SA
Ph.D January 2011 2831 prabhu_sa
Priya Jaitly
Int.Ph.D Agust 2013   priyajaitly
R Sunaina Singh
Int. Ph.D August 2010   sunainasingh
Rima Singha
Ph.D August 2013   rimasingha
S. Sundar Ram
Int. Ph.D August 2011   sundar_ram
S.N. Suresh
Int. Ph.D August 2010   snsurashss
Saloni Sinha
Int. Ph.D August 2012   salonisinha
Santosh S
Ph.D August 2011 2813 santoshs
Shalini Roy Choudhury
Ph.D January 2011 2805 shalinirc
Shreyas Sridhar
Int. Ph.D August 2011   shreyas_sridhar
Shrilaxmi V Joshi
Ph.D August 2014   shrilaxmivj
Shubhangini Kataruka
Int. Ph.D August 2013   shubhangini
Shukla Arpit Prakashkumar
Ph.D August 2010 2813 arpit
Shveta Jaishankar
Int. Ph.D August 2010   shveta
Siddharth Singh
Int. Ph.D August 2013   ssingh
Simi Muraleedharan
Ph.D January 2011 2819 simim
Somya Bats
Int. Ph.D August 2012   somyabats
Stephanie Kaypee
Ph.D August 2011 2841 stephaniek
Suchismita Dey
Ph.D August 2013   suchismita
Sutanuka Das
Ph.D January 2012   sutanukad
Sweta Sikder
Ph.D August 2012   swetasikder
Veena A
Int.Ph.D August 2013   veena_a
Vijay J
Ph.D August 2009   vijayj
Vijay Kumar M J
Ph.D   vijaykumarmj
Vikas Yadav
Int. Ph.D   vikas_yadav
wulligundam Praveen
Ph.D August 2013   wulligundam
wulligundam Praveen
Ph.D   wulligundam
Name Month / Year of Joining Contact Number 2208xxxx Email: xxxx@jncasr.ac.in
Abhishek Baghela
2898 abaghela
Arun P. Sikarwar
  aruns
Jolly Deb
2866 / 2865 jollydeb
Rahul Modak
2841 rahul
Sarmistha Halder Sinha
  sarmistha
Shalini Prabhu
2865 shaliniprabhu
shrinka sen
  shrinkasen
Swati
  swati
Uttara Chakraborty
  uttara
Vasudeva SP
2813 vasudevasp

Jncasr News   

Announcements